Living Lab Autonoom Transport Zeeland

November 25, 2021

News image
Innovation

Wij zijn trotse partner van het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland. Dit project ontwikkelt een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare weg.

autonomous transport logos

Het project Living Lab Autonoom Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor  Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Innovatief

Dat is innovatief en niet eerder in Nederland uitgevoerd. Het Living Lab richt zich op een breed scala aan innovaties die nodig zijn om de voertuigen in een logistieke operatie veilig en rendabel te kunnen inzetten: hogere snelheden, interactie met andere logistieke systemen, snelle dataverbindingen, herkennen van een grote diversiteit aan verkeerssituaties, op afstand besturen, etc.  Zeeland heeft de ruimte en logistieke setting om dit soort experimenten uit te voeren. Het innovatiesysteem is open omdat ook andere technologiebedrijven (bijvoorbeeld Navya en Einride) in de nabije toekomst de gelegenheid wordt geboden om experimenten uit te voeren. Ook technologieproviders die componenten leveren (wifi, 5G, radar, artificial intelligence) kunnen deelnemen. Die vallen nu buiten de scope van de aanvraag. 

Technologiebedrijven

Het Living Lab is belangrijk voor Nederlandse technologiebedrijven als VDL en Terberg die wereldwijd koplopers zijn in de ontwikkeling van autonome voertuigen voor logistieke operaties. Met een Living Lab binnen Nederland kunnen zij hun R&D versnellen en buitenlandse partners naar Nederland halen voor doorontwikkeling van de technologie voor het rijden van autonome voertuigen in mixed traffic.  

Logistieke Dienstverleners

Het project is ook essentieel voor logistiek dienstverleners in West-Brabant en Zeeland die actief zijn in het wegvervoer. Studies geven aan dat de introductie van autonoom transport zal leiden tot een kostenreductie van 47% (en daarmee tot een druk op de prijzen zal leiden) en dat technologiebedrijven met het aansturen van autonome voertuigen een aanzienlijk deel van de bestaande business van logistiek dienstverleners kunnen overnemen. Het project versterkt het innovatiesysteem in West-Brabant en Zeeland door minimaal 20 MKB logistiek dienstverleners te betrekken bij de experimenten en bij hen actief onderzoek te doen naar business impact van autonoom transport. Ze worden geholpen bij het uitwerken van strategieën en nieuwe business proposities waarmee zij hun positie in de keten kunnen versterken of beschermen. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen wegbeheerders, logistieke dienstverleners en technologiebedrijven: samen kunnen ze verkeersveiligheid met autonome voertuigen waarborgen en in beeld brengen welke eisen aan de systemen gesteld moeten worden om ze toe te laten tot de openbare weg.  

Experimenten en ontwikkelstappen

In het Living Lab worden de volgende experimenten en ontwikkelstappen gezet: 

  • Pilot Autonoom in mixed traffic terminal operation: Inzet van een autonoom voertuig op de terminal van Kloosterboer in Vlissingen tussen kade en container stack.  
  • Pilot Autonoom in mixed traffic op de openbare weg: Op het traject van MSP Onions en Kloosterboer wordt een autonoom voertuig ingezet in mixed traffic op de openbare weg gericht op het identificeren van verkeersrisico’s, technologieverbetering en veiligheidsmaatregelen. 
  • Ontwerp van operational en safety cases voor andere mixed traffic situations: uitwerking van autonome toepassingen bij Verbrugge, OCT, Mepavex met andere mixed traffic situaties met meer gewoon verkeer en zwakke verkeersdeelnemers. 
  • Risico’s en veiligheid: samen met wegbeheerders worden risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en gemitigeerd om de huidige en nieuwe experimenten mogelijk te maken. 
  • MKB Valorisatie & Communicatie: Verkenning en analyse van impact van autonoom transport op de bedrijfsvoering en businessmodel van 20 logistieke MKB-ers. 

PopularRecent

Dominic DiCarlo, VP of Global Safety and Compliance, and Dr. Stephen Neel, VP of Food Optimization, sat down with us to discuss the importance of continuous conversations in our safety strategy at Lineage Logistics.
Safety is a Conversation
Read more >
Jash Vora, technical project manager with Lineage Logistics' Data Science team, shares his insights and experience around National AAPI month and how to embrace inclusivity and allyship to build a stronger community.
Focus on Inclusion: AAPI Month Reflections with Jash Vora
Read more >
Lineage's inventory optimization means we're always well-stocked with redistribution products, like seasonal items and non-food items, all year-round.
Transform Redistribution from a Headache to a Competitive Advantage
Read more >
Lineage Logistics Named to CNBC Disruptor 50 List for Third Consecutive Year
Read more >
Lineage Logistics Recognized as a 2023 US Best Managed Company for Second Consecutive Year
Read more >